mga hakbang sa pagpapagaan para sa mga proyekto sa pagmimina ng bakal