matitigas na proseso ng pagmimina ng mga artikulo sa akin ata