kung paano patakbuhin ang istasyon ng criteher ng kalsit