kontrata sa trabaho sa isang indian na kumpanya para sa proyekto pandurog