karbon ano ang mga personal na kagamitan para sa proteksiyon sa pagmimina