anong kagamitan ang ginamit sa pagmimina noong ika-daang siglo