ang paggamit ng mga pandurog ay gumagamit ng mga pandurog