ang isang kumpanya ng pagmimina ay may limitadong pananagutan