ang epekto ng kumpanya ng pagmamahal ng ghana zpandurog